Lịch công tác tuần 21 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

20/12/2021

- 8h00'

- Họp Đảng uỷ Trường

TP: BCH

- Phòng họp T4

Ba

21/12/2021

   

22/12/2021

   

Năm

23/12/2021

14h00'

- Phổ biến các văn bản pháp luật

TP: Toàn thể VC

- Hội trường

Sáu

24/12/02021

   

Bảy

25/12/2021

 

 ..

Chủ nhật

26/12/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.