Lịch công tác tuần 18 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

29/11/2021

   

Ba

30/11/2021

   

01/12/2021

- 14h00'- Họp Đảng uỷ trường- P. Họp T4

Năm

02/12/2021

- 14h00'

- Họp xét nâng lương sóm, nâng lương 6 tháng đầu năm 2022.

TP: Hội đồng xét nâng bậc lương theo QĐ

- P. Họp T4

Sáu

03/12/02021

- 14h00'- Họp Giao ban P. Họp T4

Bảy

04/12/2021

 

 ..

Chủ nhật

0/12/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.