Lịch công tác tuần 16 năm học 2021-2022

 

(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021) 

 Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

 Hai

15/11/2021

   

Ba

16/11/2021

- 14h00'

- Họp công tác thi đua

TP: Hội đồng thi đua

- Phòng họp T4

17/11/2021

   

Năm

18/11/2021

- 14h00'

- Họp Góp ý Đề án Tổ chức bộ máy

TP: Ban xây dựng đề án

- Phòng họp T4

Sáu

19/11/02021

   

Bảy

20/11/2021

 

 ..

Chủ nhật

21/11/2021

 

 

 

 

Copyright © 2021 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng.